Uzmanlık Alanlarımız

GREENAGRO – HQ Hollandalı Seracılar

Seraları Gerçekleştirmeniz İçin En İyi Ortak

Teknik, finansal, IoT ve AI uzmanlığını birleştirerek, sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlayan en son teknolojiye sahip sera projeleri sunuyoruz. Birlikte daha yeşil bir gelecek yetiştirelim.


Teknik ve Finansal Analiz:


Proje, kapsamlı bir teknik ve finansal analizle başlar. GREENAGRO olarak, müşterilerimizle yakın bir iş birliği içinde iş planı geliştirerek ekilecek bitki türünü, sera tipini ve ölçülerini, iç ve dış altyapıyı, sera konumunu, enerji kaynaklarını ve pazar koşullarını belirleriz. Müşterinin belirlediği gereksinimlere dayanarak, sera projenizin maksimum karlılık ve yatırım getirisi sağlayacak en uygun teknolojik çözümleri belirleyip geliştiririz. Teknik ve finansal analiz, verim tahminleri ve gerekli sermaye ve işletme maliyetleri temel alınarak projenin planı oluşturulur.

Tasarım ve Boyutlandırma:


Geniş bilgi ve deneyimle donanmış olan GREENAGRO, genel tasarımcı olarak görev yapar. Gerekli sera ekipmanlarının tasarım kararlarının ve genel inşaat planının onaylanmasının ardından sera mühendisliğine geçilir. Tasarım süreci boyunca, yapı izinlerinin alınması ve sera projesinin devreye alınması için gerekli tüm çizimler ve teknik belgeleri sağlarız. Tasarım süreci boyunca, yapı izinlerinin alınması ve sera projesinin devreye alınması için gerekli tüm çizimler ve teknik belgeleri sağlarız. Tasarım süreci üç ana bölüme ayrılır: sera mühendisliği, P aşaması ve tamamlanan çizimler ve proje dokümantasyonunun oluşturulması.

İnşaat ve Devreye Alma:

Her sera projesi benzersizdir ve inşaat süreci emek yoğun ve karmaşık bir çalışma gerektirir. GREENAGRO, modern endüstriyel seraların inşasında sıkı kalite standartlarına uyar. İnşaat sürecinde kalifiye personel, modern teknik ekipman, güvenilir tedarikçiler ve yakın iş birliğiyle önemli bir rol oynarız. Tedarikçileri titizlikle seçer ve tüm malzemelerin kalite kontrolünü gerçekleştiririz. Genel yüklenici olarak hareket ederek inşaatın tüm aşamalarında gereksiz endişelerden müşteriyi özgürleştirir ve “anahtar teslim” bir sera sağlarız.

Sera Yönetimi:

Entegre bir yaklaşımla projenizin uygulanması tamamlandıktan sonra da iş birliğimizi sürdürüyoruz. Sera devreye alındıktan sonra, sizinle yapılan görüşmeler doğrultusunda, sera yönetimi ve/veya tam tarımsal destek sağlıyoruz. Ayrıca, sera için garanti ve garanti sonrası bakım hizmeti sunuyoruz, böylece seranızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve uzun vadeli başarısını sağlıyoruz.